Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK Egyesület)

Több mint 30 éve kezdődött…

„Boldogabb családokért” ® Családi Életre Nevelés CSÉN Program

Legfontosabb célunknak a házasság és a család védelmezését, erősítését tekintjük. Különös figyelmet fordítunk a gyermekekre, az ifjúságra, mivel ők lesznek a jövendő családok alapítói. Átgondoltan, több oldalról közelítünk feléjük. Meggyőződésünk, hogy az egész társadalom összefogására van szükség ahhoz, hogy család-barát közvélemény és jogrend alakuljon ki, ahol érték az élet, a személy, a házasság, a család. Hisszük és valljuk, hogy a fogamzás pillanatában elindul a megismételhetetlen, egyedi és pótolhatatlan emberi élet, és az emberi élet érték a fogamzás pillanatától a természetes halálig. Úgy tűnik, a NEVELÉS tekinthető a legfontosabb és leghatékonyabb eszköznek a családbarát szemléletmód és az emberi élet tiszteletének kialakításában.

Családi Életre Nevelés programunknak egy ismeretterjesztő munka képezi alapját. 1990-ben a tüneti-hőmérőzéses természetes családtervezési módszer, a termékenység-tudatos fogamzásszabályozás (TTF) szélesebb körben való megismertetését kezdte el Kecskeméten Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes orvosként. Azóta rendszeresen tartunk előadást, tanfolyamot és tanácsadást fiatalok és házasok számára országszerte, és a határon túl élő magyarok számára. A Kecskeméti CsaládMunkaCsoportunk megalakulása Déri Éva biológus munkatársunk bekapcsolódásával kezdődött 1993 őszén. 1994-ben kerültünk szakmai kapcsolatba a budapesti Természetes Családtervezési Tanácsadók Munkaközösségével, s tagjai lettünk ennek a szervezetnek. Az évek múlásával egyre nőtt az igény a szokványostól eltérő iskolai felvilágosító órák iránt. Ezek megvalósítása közben tágult látókörünk, sok lehetőségünk adódott, hogy közelebb kerüljünk a fiatalokhoz, és az őket foglalkoztató kérdésekhez, problémákhoz. Egyre inkább megismerhettük az ifjúsággal foglalkozó szakemberek munkáját, nevelőmunkájuk során felmerülő nehézségeiket.

Ez a tevékenység a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) 1997-es megalakulása után, és a pályázati lehetőségek megnövekedésével ölthetett hivatalosabb formát. 1998 óta van szakmai kapcsolatunk a Timóteus Társasággal, akik a serdülő korosztályért és a szakemberek képzéséért nagyon sokat tesznek. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) oktatói szimpóziumuk és Tanári kézikönyveik nagyon fontos szakmai anyagok a család-óráinkon®. 1999-től kezdődött Családi Életre Neveléssel (CSÉN) kapcsolatos munkánk programmá szervezése, melynek a „Boldogabb családokért”® nevet adtuk a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1999 karácsonyán kiadott „A boldogabb családokért!” című körlevele nyomán. Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes a „Boldogabb családokért” szóösszetételt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál védjegyoltalom alá helyezte (2017. június 2.). Lajstromszám: 224 811

Programunk szélesebb körben való elterjedéséhez lehetőséget biztosított 2001-2011-ig a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézete, melynek alapító munkatársai voltunk Dr. Lukács László SchP tanár úrral, a főiskola főigazgatójával. A „Neveléssel a Boldogabb családokért!” című nemzetközi konferencián (2001. Budapest) találkozott össze alapító csapatunk. Fiatalokkal foglalkozó szakemberek – pl. pedagógusok, védőnők – számára akkreditált 40 órás „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” tanfolyamokat szerveztünk. Képzési helyszíneink: Budapest, Szombathely, Kecskemét, Kalocsa, Pécs, Szeged, Eger, Révkomárom és Gyenesdiás volt. A résztvevők létszáma indulástól számítva 2011. decemberig 811 fő.

A Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület egész Magyarország, és a határon túl élő magyarság számára modellül szolgáló CSÉN programját Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007 óta folyamatosan támogatja. Kecskemét a Családi Életre Nevelés „bölcsője” és „mintavárosa”. Szakmai téren újabb komoly előrelépést jelentett a Dr. Kopp Mária által 2009-ben alapított Népesedési Kerekasztal munkájába való bekapcsolódásunk 2011 szeptemberében, a Professzor Asszony meghívására. A CSÉN Képzési és CSÉN Köznevelési Munkacsoport munkájában vettünk részt több éven át, ez utóbbi vezetését ránk bízták. 2012. május 1-től a „Boldogabb családokért®” Családi Életre Nevelés (CSÉN) Országos Módszertani Központjának kialakítását kezdtük meg Kecskeméten az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával. A CSÉN országos bevezetésén dolgozunk több szervezettel összefogva. 2013 szeptemberétől az új NAT bevezetődött, melyben a CSÉN kiemelt fejlesztési területként szerepelt. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettől (OFI) felkérést kaptunk a CSÉN Kerettanterv kidolgozására, mint a CSÉN Köznevelési Munkacsoport koordinátorai, melyet a SZÉK és az ÉLETÜNK A CSALÁD! Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársaival 2012-benönkéntes munkával elkészítettünk. A Károli Gáspár Református Egyetem 2012-ben akkreditálta a 40 órás CSÉN képzést, Dr. Komlósi Piroska vezetésével. A képzés-akkreditálás folyamatában és a képzés megvalósításában aktívan részt vettünk/részt veszünk. A képzés címe: Családi életre nevelés. A NAT alapján a családi életre nevelésben és a kapcsolati kultúra fejlesztésében résztvevők felkészítését elősegítő továbbképzés. Alapítási engedély száma: 82/147/2012. A képzések 2013-tól Gyöngyösön, Budapesten és Debrecenben, eddig összesen 184 fő részvételével valósultak meg. Újabb Alapítási engedély száma: 575-90/2017.

„Boldogabb családokért®programunkban a családi életre felkészítő foglalkozásokat „család-órák®-nak nevezzük, s 7-24 éves korú gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozunk. Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes a „család-óra” szóösszetételt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál védjegyoltalom alá helyezte (2017. június 8.). Lajstromszám: 223 759

Az óratartóinkat családi életre nevelő (CSÉN) tanácsadóknak, mentor CSÉN tanácsadóknak nevezzük. Általában havi, kétheti, heti rendszerességgel, éveken át kísérjük a fiatalokat, hogy a kamaszkor különböző állomásain mellettük legyünk, s segítsünk nekik eligazodni és dönteni az élet legfontosabb kérdéseiben. Az osztályoknak, csoportoknak páros óravezetéssel tartjuk a család-órát®. A program tágabb célcsoportja: a gyermekek/fiatalok nevelésével foglalkozó szakemberek és szülők.

Több iskola vezetője kifejezte felénk, hogy nevelési koncepciójukhoz „Boldogabb családokért®” programunk szervesen kapcsolódik, sőt illeszkedik, igénylik a családi életre felkészítő foglalkozások, „család-órák®” szervezett megjelenését intézményeikben. Felismerték azt a tényt, hogy nemcsak a pályaválasztásra szükséges felkészíteni a fiatalokat, hanem egyfajta élethivatásra is annak reményében, hogy a felnövekvő nemzedéknek nagyobb esélye legyen a kiegyensúlyozottabb házasságra és a boldog családi életre. Család-órákat® mind állami, mind egyházi iskolákban egyaránt tartunk leggyakrabban osztályfőnöki órák, illetve biológia, egészségtan, erkölcstan, etika, hittan, stb. órák keretében. A 2011-es évben a Budapesti CsaládMunkaCsoport önálló jogi személlyé alakult, és ÉLETÜNK A CSALÁD! Nonprofit Közhasznú Kft. – ügyvezető: Dr. Rézné Vitus Csilla – néven működnek, akikkel 2012-től Együttműködési szerződésben rögzített formában, szoros szakmai összefogásban segítjük az országos CSÉN ügyét. Legfontosabb közös ügyeink: a „BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”® Családi Életre Nevelés (CSÉN) program meghonosítása és működtetése a Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) által fenntartott köznevelési intézményekben, ehhez a CSÉN Mentorprogram kidolgozása, majd a CSÉN Mentorprogram adaptálása más helyszíneken a felmerült igények alapján; az akkreditált CSÉN képzés kidolgozása. „BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”â Családi Életre Nevelés Program Módszertani Alapképzés (60 óra) Alapítási engedély szám: 588/8/2020; „BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”â Családi Életre Nevelés Program Gyakorlati Továbbképzése (60 óra) Alapítási engedély szám: 589/8/2020 Szervező és alapító mindkét képzés esetében az Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a Pure Fashion Magyarország Divatmisszióval együttműködve 2014. szeptembertől országos szinten szeretné minél több kamasz lányhoz eljuttatni a Pure Fashion – Tiszta szív, tiszta divat! – Programot. Ennek érdekében Pure Fashion koordinátorképzés indult 2013 őszén az EMMI támogatásával. SZÉK Egyesületünk vállalta Kecskeméten a Pure Fashion program bevezetését Illés Tóth Orsolya Pure Fashion koordinátor közreműködésével. Az 1. képzés 2014-2016-ig tartott Kecskeméten. Már 3. éve a program Életvédelem egységének megvalósításában veszünk részt, és Kalánné Hortobágyi Krisztina munkatársunk koordinátorrá képződve a budapesti Csapat munkájában vesz részt. A szervezet új neve 2017-től: Misszió a teljes értékű felnőttségért Alapítvány. A Pure Program új mottója: „You are called” – Meg vagy hívva (www.youarecalled.hu)

Témaköreink a család-órák®-on

„Család-óráink®”-on a tanulók – életkori sajátosságaiknak megfelelően – hiteles és megfelelően képzett személyek segítségével bevezetést kapnak a következő témákba:

Önismeret, jellemnevelés, serdülőkor

A helyes önismeret és önértékelés, a jellemnevelés, a személyiségfejlesztés, a kommunikációs készség és a konfliktuskezelő képesség fejlesztése. A szeretettípusokkal, az igazi, elfogadó szeretettel való ismerkedés. Sajátos nyelvet, a szeretet-nyelveket tanítjuk: elismerő szavak, minőségi idő, ajándékozás, szívességek, testi érintés. Az értékközvetítő példaképek szerepe az életünkben. Az igazságra épülő értékrend megismerése. A szabadidő értékes eltöltése. Hogyan segíthetünk a gyermekeknek, fiataloknak abban, hogy helyesen használják a tömegkommunikációs eszközöket? A barátságok szerepe. A serdülőkor sajátosságainak, a lelki és biológiai változások szépségeinek és gondjainak a megélése. Mivel a serdülőkorú fiatal úton van már leendő családi élete felé, a családtervezés tágabb értelemben egy életmódot is jelent számára. Mindez magában foglalja a lelki ráhangolódást, az egészséges táplálkozást, megfelelő testedzést, a káros szenvedélyektől való tartózkodást (a káros szenvedélyek prevenciója, AIDS- és drogmegelőzés).

Nemiség, szerelem, párválasztás, felkészülés a házasságra, házasélet

Ismerkedés a termékenységi tünetekkel, a női ciklus történéseivel. Így remélhetőleg hozzájárulhatunk a fiatalok termékenység-tudatának és egészség-tudatának kialakításához. A szerelem, a párválasztás, a házasságra való felkészülés, a házastársi elköteleződés és hűség, az egymásért való közös felelősségvállalás. A felelős szexualitásról érthető és őszinte felvilágosítás, és az arról való kommunikáció elősegítése. A szexualitás helye meggyőződésünk szerint egy kölcsönösen hűséges, élethosszig tartó kapcsolatban van, mely számunkra a házasság. A szüzesség, az önuralom és lemondás értékét hangsúlyozzuk. Ez segítséget jelent az abortusz- és AIDS-prevenciós munkában is. A szexualitás az élet egyik legszebb ajándéka, nagy öröm forrása két, egymáshoz szeretetben elkötelezett ember számára. Fontos kiemelni azonban, hogy benne foglaltatik az élet továbbadásának lehetősége is. Hangsúlyozzuk a szülői hivatásra való tudatos felkészülést, mely nélkülözhetetlen a felelős szülővé válás során. Karrier és/vagy hivatás? Siker és/vagy boldog családi élet? A családi szerepek áttekintése, a család értékének hirdetése kiemelten fontos feladatunk.

Családtervezés, fogamzásszabályozás

A megtermékenyítés biológiájával való ismerkedés során a fogamzás, mint csoda jelenik meg. Hisszük és valljuk, hogy a fogamzás pillanatában elindul a megismételhetetlen, egyedi és pótolhatatlan emberi élet. Ha valaki ennek tudatában van, nem tervezett fogamzás esetén remélhetőleg nem választja az abortuszt. Az abortusz-megelőzés során az élet tiszteletét, az életvédelmet, a magzatvédelmet hangsúlyozzuk, s leghatékonyabb segítségnek a magzati fejlődés részletes megismertetését tekintjük. Az abortusz nem családtervezési módszer! Fontosnak tartjuk a teljes körű tájékoztatást a családtervezési módszerekről, melyre az átgondoltság, a tervszerűség és a felelősség a jellemző. Nagyon fontosnak tartjuk a természetes családtervezés részletes megismertetését. Bízunk abban, hogy mindezen ismeretek elmélyítése az egészséges életkezdet lehetőségét hordozzák.

Gyermeknevelés, az emberi élet értéke a fogamzás pillanatától a természetes halálig

A gyermek – ajándék, férj és feleség kapcsolatának a beteljesedése, gyümölcse. Gyermekvállalás – gyermeknevelés. A gyermekről úgy beszélünk, hogy csodálatos ajándék, férj és feleség kapcsolatának a beteljesedése, gyümölcse. A gyermekét váró édesanya éppen ezért – a mi szóhasználatunk szerint – áldott állapotban van, nem pedig terhes. A szüléssel, annak baba-mama-barát formájával is ismerkedünk. Rátekintünk a családban élő generációkra, a családi szerepekre. Az emberi élet érték a fogamzás pillanatától a természetes halálig. A hagyományok megismerése és ápolása, a múlt értékeinek felidézése és követendő példája, az emlékek megtartó ereje. Beteg, fogyatékos és/vagy idős ember a családban – az empátiás és szolidaritás készség fejlesztése. A halál és gyász mai életünkben a tabu témák között szerepel. A gyász, a veszteség feldolgozásának, a „gyászmunka folyamatának” bemutatásával kívánunk hatékony segítséget nyújtani ebben a nehéz kérdésben. A tisztelet fontosságának hangsúlyozása. A nagycsaládok illetve több generáció együttélése, konfliktushelyzetei

Módszereink – családmunkacsoportunk, csapatmunkánk

„Boldogabb családokért®” Családi Életre Nevelés (CSÉN) programunk gyakorlatorientált, a nem formális pedagógia eszköztárának elemeit tartalmazza. Országos modellként, mintaprogramként szolgál. Család-óráink® megtervezésére, megvalósítására és utómunkálataira a csapatmunka jellemző. Szakembereink: pedagógus, szociálpedagógus, orvos, biológus, pszichológus, hitoktató, hittanár, mentálhigiénés szakember, szociális munkás, agrármérnök, kertészmérnök, könyvelő, stb. Egy osztályban két (esetenként három) munkatárs dolgozik egyszerre, mert így több figyelmet tudunk a gyerekeknek szentelni, s megoldható az osztálybontás is, ha a téma ezt szükségessé teszi. Foglalkozásainkhoz új formát kerestünk. Fontosnak tartjuk, hogy a diákokat a tanár partnerének tekintse, s így oldottabb légkörben valósulhassanak meg az órák. Ezeken a foglalkozásokon sokat játszunk együtt, beszélgetünk a diákokkal, s az új ismereteket is igyekszünk – előadás helyett – közös munkával felfedezni. Ehhez az újszerű szemléletmódhoz nyújtanak segítséget számunkra a közösen végzett gyakorlatok, játékok és drámapedagógia elemek alkalmazása. Az egy-egy osztályban zajló munka irányát a diákok igényei alapján a pedagógussal való konzultáció során alakítjuk ki, és a megvalósulást is együtt értékeljük. Igyekszünk „csoportra, osztályra szabott” foglalkozásokat tartani. Igényeljük, hogy a pedagógus, az osztályfőnök is bent legyen az órákon, és örömmel vesszük, ha ő is aktívan bekapcsolódik az ott folyó munkába. A szülőket is igyekszünk tájékoztatni a szülői értekezleteken és más fórumokon a programunkról, s szülői foglalkozásokat is tartunk.

„Kezdetben a fiatalok néha kicsit komolytalanok, esetleg zavaruk leplezése miatt zajosak. De ahogy a rendszeres órák alatt összeszokunk, egymásra hangolódunk, már látják, hogy velünk olyan intim dolgokról is jól el lehet beszélgetni, mint a szex, a szüzesség, a termékenység. Bizalmukba avatnak bennünket, megnyílnak. Érzik, hogy róluk van szó, és ők választják a témákat is. Majd ezeket együtt átbeszélgetve találjuk meg a válaszokat a „miértekre” és a „hogyanokra”. Talán meglepő, de ezekben a beszélgetésekben azt érzékeljük, hogy a gyerekek még ebben a felfordult világunkban is szeretnének szigorúbb, határozottabb elvek szerint élni. Csak nem tudják, hogyan tegyék. Hiszünk abban, hogy ezek a fiatalok az átgondolt kérdések és információk birtokában önálló, felelősen cselekvő, érett személyiséggé válhatnak. A mi feladatunk, hogy ebben segítsük őket.” (Idézet Fejes Mária riportjából.)

A CSÉN programunk hosszú távú stratégiai célkitűzései:

a Családi Életre Nevelés közoktatásban, köznevelésben történő meghonosítása és az országos „család-háló” kiépítése.

„Boldogabb családokért® programunk 2006 őszétől kibővült egy német nagysikerű felvilágosító programmal, az MFM-Projekt®-tel (Mädchen Frauen Meine Tage = lányok, asszonyok, menstruáció, illetve új neve: My Fertility Matters = A termékenységem fontos). A program kitalálója és elindítója Dr. med. Elisabeth Raith-Paula orvosnő. Az MFM-Projekt 1999-ben indult Münchenben. Az MFM-Projekt Ciklus-show® programjának Magyarországra történő adaptációját és elterjesztését SZÉK Egyesületünk vállalta. A „Ciklus-show” program központi gondolata a következő: a serdülő lányok önképét és életérzését nagymértékben meghatározza, milyennek tapasztalják meg és értékelik a testüket, milyen üzeneteket hallanak testükkel – és így saját magukkal kapcsolatban. A saját test értékességének megtapasztalása alapvető fontosságú ahhoz, hogy az egészségünkkel, termékenységünkkel és szexualitásunkkal felelősen tudjunk bánni. Ez minden megelőzés, prevenció alapja, ezért a program jelmondata: „Csak arra vigyázok, amit értékesnek tartok.” (www.mfm-projekt.de; www.mfm-projekt.hu). A projekt magyarországi indulásától számítva vizsgázott MFM-foglalkozásvezetőink 2007. május 15-től 2022. december 31-ig összesen 2697 Ciklus-show-t tartottak 33 804 lánynak, és felnőtteknek szóló Ciklus-show bemutatót 19 872 főnek. Ebből 2022-ben a 295 alkalommal tartott Ciklus-show-n összesen 3603 lány vett részt, és felnőtteknek szóló Ciklus-show bemutatón 2483 fő vett részt, és 80 végzett MFM-foglalkozásvezetőink közül 2022-ben 57 fő volt aktív. 2006-ban jelent meg a Dr. med. Elisabeth Raith Paula által írt „Was ist los in meinem körper?” című könyv 1. magyar nyelvű kiadása, melynek címe: „Élő adás a testemből”. Ez a hiánypótló könyv 2017-ben jelent meg 2. és 2020-ban 3. alkalommal, mindhárom esetben a SZÉK Egyesület kiadásában. A SZÉK az „MFM-Projekt Ciklus-show”-t a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál védjegyoltalom alá helyezte (2017. május 5.) Lajstromszám: 224 663

A természetes családtervezés/termékenység-tudatos fogamzásszabályozás tüneti-hőmérőzéses módszerét népszerűsítjük 1990-től a fiatalok, jegyespárok és házaspárok körében egyéni tanácsadásokon, tanfolyamokon, jegyeskurzusokon, ismeretterjesztő előadásokon, család-órákon. A tüneti-hőmérőzéses módszerrel a világon több kutatócsoport is foglalkozik. Magyarországon 1992-ben alakult meg a Természetes Családtervezési Tanácsadók (TCST) Munkaközössége. A TCST Munkaközösség jogutódja 2018.02.24-2022.12.31-ig a magyarországi Termékenység és Tudatosság (TéT) Egyesület. Ez a szervezet képviselte hazánkban a német Sensiplan módszert (www.sensiplan.hu). A Rötzer-féle TCST módszerrel kapcsolatos kutatásokat és tapasztalatokat tartalmazó „A szerelem dinamikája” című könyv magyar nyelven történő elektronikus közzétételét gondoztuk, könyvformában történő megjelentetését a Szent István Társulat vállalta 2014-ben.2015-ben jelentette meg az Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft (www.eletunkacsalad.hu) a Természetes & biztonságos (www.sensiplan.hu)című könyvet és munkafüzetet 3000 példányban, mely a Sensiplan® tüneti-hőmérőzéses természetes fogamzásszabályozási módszer szakmai anyagát tartalmazza.

Több Családpasztorációs Iroda jó példáját látva kezdeményeztük a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében Családpasztorációs Központ elindulását. 2011. november 23-án a Pasztorális Tanács ülésén kérelmünket megtárgyalták, és Dr. Bábel Balázs érsek atya engedélyt adott SZÉK Egyesületünknek a Pasztorális Központ elindítására 2012. január 1-től. A Parázs Pasztorális Központ a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Ifjúsági- és Családpasztorációs Központja, mely a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye támogatásával működik. A SZÉK Egyesület 6 éven át, 2017. december 31-ig működtette a Parázs Központot. A CSÉN programunk iránt megnövekedett országos érdeklődés és igény miatt nem tudjuk a továbbiakban ellátni ezt a feladatot. De a megkezdett munka tovább folytatódik Dr. Finta József érseki helynök atya vezetésével.

Kiadványaink

„Boldogabb családokért iskolai program 2003” című kiadványunk 2002 decemberében jelent meg (265+134 oldal – könyv+melléklet), melyben családi életre neveléssel kapcsolatos tapasztalatainkat kezdtük megírni.

„Családi életre nevelés az oktatásban” című kiadványunk 2005-ben jelent meg (444 oldal), mely a Sapientia Főiskola Családpedagógiai Intézetének „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” akkreditált pedagógus- és védőnő tanfolyamának elméleti és gyakorlati anyagát tartalmazza.

Dr. med. Elisabeth Raith-Paula: „Was ist los in meinem körper?” című könyvének 2006-os magyar nyelvű kiadásának megjelentetését Egyesületünk vállalta. A könyv címe: Élő adás a testemből” (146 oldal). E könyv célja, hogy pontosan, közérthetően, de a serdülők számára is élvezetes módon információkat nyújtson a női test termékenységének működéséről, a testi folyamatokról, azok összefüggéséről, értelméről és kísérő testi jeleiről. A könyv átdolgozott, újabb kiadását 2017 áprilisában jelentettük meg.

„Boldogabb családokért®” CSÉN módszertani elektronikus anyagot állítottunk össze, melyen óravázlatok, a család-órákon® felhasznált szemléltető eszközök, segédanyagok, minta család-órák®, előadások találhatók.

CSÉN szakmai anyagaink

Hortobágyiné Nagy Ágnes: A Boldogabb családokért® – családi életre nevelés (CSÉN) iskolai program – lehetőség a család értékének megőrzésére, in Mester és Tanítvány 27, PPKE BTK, KPSZTI, Mondat Kft., Budapest, 2010, 89–106.

Hortobágyiné Nagy Ágnes – Komlósi Piroska: Hogyan lehet hatékonyan segíteni a NAT-ban kiemelt fejlesztési területként szereplő „Családi életre nevelés és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése” témakör oktatását, CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS AZ ISKOLÁBAN, Új Pedagógiai Szemle, 2011. 1-5. szám, megjelent: 2012. február

Új Köznevelés, 69. évfolyam, 10. szám (2013. december) – Teremtsünk jövőt a múltból – a családi életre nevelés pedagógiája (Interjú Hortobágyiné Dr. Nagy Ágnessel) (Kuslits Szonja interjúja)

A Károli Egyetem akkreditált képzésének háttéranyagát képező Családi életre és kapcsolati kultúrára felkészítés című könyv megjelent a L’ Harmattan Kiadó Károli Könyvek sorozatában a NCSSZI pályázatának köszönhetően 2014-ben.

Természetes családtervezés, Családi Életre Nevelés, ifjúságügyi és családügyi munkánkért kapott elismeréseink:

Miniszteri kitüntetés: 2002. március 14. „CSALÁDOKÉRT” DÍJ

Mintaprojekt minősítés: 2008. november 8. az „ÉV  GYERMEK  ÉS  IFJÚSÁGI   MINTAPROJEKTJE” cím

Városi kitüntetés: 2010. május 27. „KECSKEMÉT  IFJÚSÁGÁÉRT  DÍJ”

Megyei kitüntetés: 2014. szeptember 26. BÁCS-KISKUN MEGYE  IFJÚSÁGÁNAK  NEVELÉSÉÉRT  DÍJ

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület (KIFE) elismerése: 2015. április 14. KERKAI  DÍJ

Miniszteri kitüntetés: 2016. május 24. „PRO  FAMILIIS  DÍJ”

21 Nő az egészségügyért Alapítvány védjegyének adományozása: 2018. november 28.„Boldogabb családokért” és az MFM-Projektprogramjainknak

Elérhetőségünk: Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) Cím: 6000 Kecskemét, Irinyi u. 62.

E-mail: ; ; Honlap: www.holnaphonlap.hu; www.mfm-projekt.hu;

Adószám: 18353183-1-03         SZÉK számlaszám: 52500109-15000116   Szakmai felelős: Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes (mobil: 30-995-99-60)